RADCA PRAWNY

AGNIESZKA LECH

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza fundacji i spółek prawa handlowego (ekspert w dziedzinie spraw korporacyjnych), w zabezpieczeniach i kształtowaniu polityki kontraktowej oraz windykacji należności. Prowadzi także kompleksową obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych (zwłaszcza podległych MON), jak również kościelnych osób prawnych. W obszarze jej zainteresowań pozostaje także prawo własności intelektualnej, a przede wszystkim prawo autorskie. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu procesów sądowych, także przed Sądem Najwyższym, odnosząc na tym polu liczne sukcesy oraz zajmuje się ugodowym rozwiązywaniem sporów. Prawem zamówień publicznych zajmuje się zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Doradza też podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego; włada językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Doświadczenie w świadczeniu usług prawnych zdobywała od 1999 r. w lubelskiej kancelarii radcy prawnego. W 2006 r. ukończyła aplikację sądową. Na listę radców prawnych wpisana została w 2006 r., a na listę adwokatów w 2007 r. Własną kancelarię prowadzi od lutego 2007 r.

W ramach współpracy m.in. z Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o., Fundacją UMCS prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa administracyjnego, prawa pracy.

Swoje zainteresowania prawem własności intelektualnej uwieńczyła publikacją ‘Dzieło architektoniczne w świetle prawa autorskiego’.

Fundator działającej od 2008 r. FUNDACJI ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ, posiadającej status OPP - KRS 0000311823, wspierającej rozwój młodzieży, zwłaszcza III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
PRZEKAŻ 1 % PODATKU.

Niezależnie od zainteresowań zawodowych jest wiolonczelistką.

Prywatnie od 1999 r. żona Grzegorza oraz mama klarnecisty Tymoteusza (2002), piłkarza Gabrysia (2005) oraz pięknie śpiewającej i tańczącej Anastazji (2010).

Kontakt - tel. 501 502 293, e-mail: lech.mecenasi@gmail.com